POSLOVNA RJEŠENJA

Microsoft Dynamics CRM
POTREBA (Zašto bi netko htio imati poslovni sustav Microsoft Dynamics CRM?)

Microsoft Dynamics CRM poslovnim subjektima omogućava djelotvorno upravljanje životnim ciklusom prodaje i povećanjem broja sklopljenih poslova. Vodeći računa o činjenici da je upravljanje odnosima s klijentima (CRM) poslovna strategija koja podrazumijeva da je klijent središnja točka poslovanja, poslovni subjekti se odlučuju na implementaciju Microsoft Dynamics CRM rješenja s ciljem:
- poboljšanja odnosa s kupcima boljim planiranjem vremena (timing) i djelotvornijim predviđanjem potreba klijenata te
- kvalitetnijeg marketiranja proizvoda i usluga djelotvornijom marketinškom komunikacijom posebno usmjerenom na zahtjeve klijenata i osobnijim pristupom u razvoju proizvoda i usluga što bi u budućnosti trebalo donijeti bolje poslovne rezultate.

RJEŠENJE (Što rješenje radi?) Microsoft Dynamics CRM omogućuje automatizaciju marketinga stvarajući preduvjete za:
- proaktivnije planiranje,
- stvaranje jasne slike o klijentu,
- kombinaciju marketinških resursa,
- lakše upravljanje radom,
- pametnije vođenje kampanja,
- nadzor u stvarnom vremenu,
- mogućnost proaktivnih ponuda,
- djelotvornije sastavljanje popisa,
- brzo započinjanje kampanja,
- pretvorbu potencijalnih prilika u prilike, - pretvorbu podataka u marketinške informacije.
Microsoft Dynamics CRM omogućuje automatizaciju prodajnim timovima stvarajući preduvjete za:
- lakše upravljanje radom,
- bolje razumijevanje klijenata,
- povećanje kvalitete prodajnog postupka,
- povećanje uspješnosti prodaje,
- obavješćivanje klijenata,
- analizu djelotvornosti prodaje,
- ostvarivanje uspješnih interakcija s klijentima,
- detaljan prikaz podataka o prodaji,
- upravljanje i automatiziranje prodajnih postupaka,
- djelotvoran prijenos informacija,
- pretvorbu podataka u poslovne informacije.
Microsoft Dynamics CRM omogućuje bolji rad korisničkoj službi s ciljem povećanja zadovoljstva korisnika i djelotvornost usluga stvarajući preduvjete za:
- pružanje vrhunske usluge korisnicima, - djelotvornije upravljanje radom,
- automatizaciju uslužnih procesa,
- brzo i precizno rješavanje problema,
- dobivanje jasnog uvida u potrebe i zadovoljstvo korisnika,
- integraciju drugih poslovnih subjekata,
- integraciju s Microsoftovim okružjem za brigu o korisnicima.

BENEFIT (Koji su benefiti?)

Primjena rješenja Microsoft Dynamics CRM u direktno utječe na postizanje boljih poslovnih rezultata jer povećava zadovoljstvo klijenata, a samim time i njihovo zadržavanje kao klijenata. Na taj način ugled na tržištu raste.
Primjena rješenja Microsoft Dynamics CRM također povećava vrijednost postojećih klijenata, smanjuje zaposlenicima troškove podrške postojećim klijentima, povećavajući djelotvornost prodaje u cjelini i smanjujući ukupne troškove prodaje.

PREDNOSTI (Zašto baš naše rješenje?)

Microsoft Dynamics CRM pomaže pri automatiziranju marketinga i prodajnih timova te omogućuje bolji rad korisničkim službama. Implementiran je kod više od 14.000 korisnika u preko 80 zemalja, a korisnicima je na raspolaganju preko tisuću Microsoftovih partnera u cijelom svijetu.
Microsoft Dynamics CRM komplementaran je s drugim alatima iz sustava Microsofta kao što je primjerice Microsoft Office.
Prednosti Microsoft Dynamics CRM rješenja su u sljedećem:
- dobra mogućnost integracije s drugim vertikalnim rješenjima,
- kompatibilnost s Microsoftovim tehnologijama,
- fleksibilnost rješenja koje je jednostavno za korištenje u izvornom obliku, a potrebne dorade su relativno jednostavne za napraviti,
- niska cijena posjedovanja,
- jednostavna promjenjivost koja ne zahtjeva pretjerano uključivanje informatičkih timova u aktivnosti,
- dobra komunikacija sa sličnim sustavima u svijetu s obzirom na višejezičnost i mogućnost korištenja iskaza vrijednosti u više valuta.

PREDUVJETI (Koji su preduvjeti kod korisnika?)

Sukladno dokumentu Microsofta: Minimalni sistemski preduvjeti.

PRODUKTI I USLUGE (Koje usluge i proizvodi su potrebni i sadržani u rješenju?)

- Snimka stanja poslovnih procesa
- Izrada dokumenta funkcionalnih zahtjeva
- Usuglašavanje dokumenta funkcionalnih zahtjeva
- Izrada izvedbenog projekta
- Prijenos matičnih podataka
- Set up i dizajn
- Programsko prilagođavanje
- Edukacija
- Monitoring

CILJANA SKUPINA (Kome nuditi?):

Poslovnim subjektima koji imaju zahtjevne i dobro organizirane ili potrebu za dobro organiziranim odjelom marketinga, odjelom prodaje i službu koja brine o korisnicima. Rješenje može u značajnoj mjeri pomoć i u radu tijelima državne uprave, odnosno tijelima lokalne samouprave.

VENDOR

Microsoft

BUSINESS VALUE

Primjena rješenja Microsoft Dynamics CRM omogućuje zaposlenicima djelotvornije praćenje postojećih klijenata. Na taj način zaposlenici imaju više vremena koje mogu posvetiti novim klijentima i proširenju tržišta. To direktno utječe na povećanje prihoda, smanjuje troškove i povećava dobit. Implementacijom Microsoft Dynamics CRM rješenja poboljšava se ukupan učinak poslovnog subjekta.