SISTEM INTEGRACIJSKA RJEŠENJA

Projektiranje i izvođenje sistemskih rješenja
POTREBA

IT sustavi danas čine bazu modernog poslovanja. Internet poslovanje, web oglašavanje i automatizacija poslovnih procesa stvorilo je novu, heterogenu okolinu u kojoj je važno pažljivo izgraditi infrastrukturu i prilagoditi je novim zahtjevima, ali i naći svoje mjesto u „virtualnom“, konkurentskom okruženju. Nema napredne organizacije koja s pomnom pažnjom ne planira, implementira, te po potrebi nadograđuje svoj IT sustav.

RJEŠENJE

Nudimo cjelokupno rješenje instalacije sustava koje se sastoji od ovih koraka: snimka stanja mrežne opreme, projektiranje sustava, prijedlog rješenja, izrada plana instalacije, nabavka hardvera i softvera, instalacija, stabilizacija sustava, izrada dokumentacije, primopredajni zapisnik i održavanje.

Snimka stanja
Snimka hardverskih i softverskih komponenti računala izvodi se specijalističkim alatima koji rezultiraju izvještajem gdje su navedene sve HW komponente računala i popis instaliranih aplikacija. Ona je osnovno polazište bez kojeg je, kod srednjih i velikih projekata, gotovo nemoguće napraviti kvalitetan prijedlog rješenja, a samim tim i kvalitetnu izvedbu projekta.

Projektiranje sustava
Nakon snimke stanja provodi se analiza zatečenog sustava. Prilikom inicijalne procjene zatečenog sustava detektiraju se dijelovi i procedure postojećeg sustava koje bi eventualno mogle biti ograničavajući faktor pri implementaciji novog rješenja.

Prijedlog rješenja
Izvedbeno rješenje ili projekt je detaljna specifikacija kako izgraditi sustav. To je konkretna i strukom propisani projekt/shema/nacrt koji sadrži tehničke specifikacije, detaljni vremenski dijagram, razradu na faze te razrađene primopredajne protokoli za svaki segment/fazu/proizvod.

Izrada plana instalacije
Plan instalacije je operativni plan provođenja predložene i prihvaćene implementacije informatičke infrastrukture u prostorijama korisnika.

Nabavka hardvera i softvera
Predlažemo vam i za vas obavljamo nabavu potrebnog hardvera i softvera koji je potreban za uspješno izvršavanje instalacije.

Instalacija
Konačna realizacija prihvačenog rješenja.

Stabilizacija sustava
Provjeravanje i testiranje rada sustava te poduzimanje finalnih postupaka koji će omogučiti nesmeteni rad sustava.

Izrada dokumentacije
Izrada dokumentacija u kojoj su opisani svi radovi na sustavu te stanje sustava nakon izvedbe instalacije.

Održavanje
Usluga održavanja IT sustava je namjenjena poslovnim subjektima kojima je potreban ozbiljan pristup održavanju IT sustava. Svrha održavanja je izbjegavanje situacija zastoja (downtime) i osiguravanje pravodobne prisutnosti stručnjaka pri pojavi problema u radu. Ugovorom o održavanju se definiraju radnje i uvjeti preventivnih i korektivnih djelovanja na IT sustavima, kao i uvjeti dostupnosti usluge održavanja.

BENEFIT

Organizacije konstanto žele poboljšati svoju konkurentnost na tržištu te se okreću ka investiranju u tehnologiju kako bi poboljšali produktivnost. Uvođenjem IT sustava pojednostavljuje se i ubrzava rad, komunikacija i izvršavanje svakodnevnih zadataka. Isto tako organizacija se automatizira, povećava se brzina i stabilnost sustava te se olakšava upravljanje velikim i malim tvrtkama.

PREDNOSTI

Vrhunski tim stručnjaka sa velikim brojem Microsoft, Symantec i HP certifikata vam može u kratkom vremenu ponuditi kompletno rješenje koje uključuje snimku trenutnog stanja, izradu projekta, brzu implementaciju i održavanje takvog sustava. Veliko iskustvo stečeno na dosadašnjim projektima kao i statusi Microsoft Premier Partnera, HP Prefered Gold Partnera i Symantec Siver Partnera vam mogu pružiti sigurnost za uspješno izvođenje i najzahtjevnijih projekata.