SISTEM INTEGRACIJSKA RJEŠENJA

Active Directory
Windows Server 2003/2008 i Active Directory pomaže organizacijama u stvaranju pouzdane radne okoline za krajnjeg korisnika te nudi najviši stupanj sigurnosti i performansi kako bi korisnik svoj posao obavljao što kvalitetnije. Isto tako takva okolina je lakša i jeftinija za održavanje što čini život IT-a puno jednostavnijim.

saznajte više>>
Email kolaboracija
E-mail komunikacija, zajednički ili privatni kontakti, zajednički ili privatni kalendari, udaljeni pristup e-mailu od bilo kuda i sa bilo kojm uređajem i glasovne poruke odnosno voice mail su neke od osnovnih značajki ovog rješenja.

saznajte više>>
Migracija
Potreba za migracijom IT sustava javlja se prilikom zamjene postojećeg hardvera novim zbog proširenja kapaciteta sustava ili hardverskog kvara. U novije vrijeme povećana je potreba za migracijom zbog sve veće popularnosti virtualizacije i konsolidacije IT sustava.
Također, javlja se potreba migracije zastarjelih operativnih sustava i servisa (mail serveri, ISA serveri, baze podataka..) na nove sustave, te migracija sa 32-bitnog hardvera i softvera na 64-bitni hardver i softver.

saznajte više>>
Projektiranje i izvođenje sistemskih rješenja
Nudimo cjelokupno rješenje instalacije sustava koje se sastoji od ovih koraka: snimka stanja mrežne opreme, projektiranje sustava, prijedlog rješenja, izrada plana instalacije, nabavka hardvera i softvera, instalacija, stabilizacija sustava, izrada dokumentacije, primopredajni zapisnik i održavanje.

saznajte više>>
Sigurnost
Osim zaštite od virusa i neželjene pošte, te redovitog apliciranja sigurnosnih zakrpi za operativne sustave na klijentima i serverima, potrebno je poduzeti još nekoliko sigurnosnih mjera kako bi IT sustav bio u potpunosti zaštićen od zlonamjernih napadača, gubitka podataka i pada samog sustava.

saznajte više>>
Virtualizacija
Virtualizacijom znatno unapređujmo efikasnost i dostupnost resursa i aplikacija unutar organizacije,konsolidiramo infrastrukturu, umanjujemo troškove održavanja te iskorištavamo dosad neiskorištene kapacitete postojeće opreme.
Mogućnost da više virtualnih servera bude instalirano na jednom fizičkom serveru povećava njegovu iskoristivost sa prosječnih 5 – 8% na 60 – 80%, pojednostavnjuje administraciju istih te nam daje mogućnost razdvajanja produkcijskih aplikacija na više virtualnih sustava čime sprečavamo njihovo međusobno interferiranje.

saznajte više>>