POSLOVNA RJEŠENJA

U svijetu brzih poslovnih događanja i promjena na tržištu bitno je koristiti alate prilagođene vašim potrebama. Adekvatno poslovno rješenje koje Vam omogućava biti u korak s poslovnim okruženjem i ispred njega alat je koji vas čini konkurentnijim.

RSCOM nudi poslovna rješenja iz domene donošenja i upravljanje planovima i odlukama, rješenja iz domene upravljanja odnosima s korisnicima, rješenja iz domene upravljanja poslovnim dokumentima i dokumentacijom.
Microsoft Dynamics NAV
ERP sistemi integriraju podatke i procese u kompaniji u jedinstveni sistem.
Iza ove formalne rečenice kriju se posve konkretne koristi: olakšano je donošenje odluka, kontrola sistema je bolja, smanjuju se operativni troškovi, a strateško planiranje koje ERP omogućava, povećava produktivnost poslovanja i zadovoljstvo kupaca.

saznajte više>>
Microsoft Dynamics CRM
CRM su sistemi za upravljanje odnosima s kupcima, proces i metodologiju kojom kompanija upoznaje potrebe i ponašanje svojih kupaca. Korist je i ovdje jasna: bolji odnosi s kupcima, postojećim ili potencijalnim, povećavaju prodaju zahvaljujući boljoj procjeni potreba kupaca, usmjeravaju prodajne aktivnosti prema profitabilnijim kupcima, poboljšavaju zadovoljstvo kupaca, smanjuju troškove poslovanja i povećavaju profit.

saznajte više>>
Microsoft Dynamics NAVEXpress
Povećanje produktivnosti, smanjenje troškova i automatizacija postupaka u praćenju poslovnih procesa temeljne su potrebe malih kompanija na koje može odgovoriti poslovni sistem Microsoft Dynamics NAVEXpress. Poslovni sistem omogućava jednostavno komuniciranje s poslovnim sistemima poslovnih partnera (kupaca i dobavljača), sa specijalističkim i drugim već postojećim softverima.

LS Retail & Hospitality
LS Retail & Hospitality poslovnim subjektima omogućava djelotvorno upravljanje maloprodajom i ugostiteljstvom. Riječ je o rješenju koje je prisutno u preko hiljadu poslovnih subjekata, a egzistira dvadesetak godina. Sistem ima dobru partnersku mrežu i podršku, a moguća je kvalitetna integracija sa središnjim poslovnim (ERP) sistemom.