APLIKATIVNA RJEŠENJA

Data Warehousing i Business Intelligence
Centraliziranje podataka na jednom mjestu kroz Data Warehouse ili Data Mart platformu omogućuje izradu kvalitetnih izvještaja kroz excel pivot tabele, Reporting services, Performance Point Sever, Analysis Services (OLAP), Data Mining aplikacija. Za korisnike Navision poslovnog sustava imamo već gotova Data Warehouse i data mart rješenja i dinamičke izvještaje (promet, lager, saldo…). Svi izvještaji su fleksibilni i mogu se prilagoditi potrebama korisnika.

saznajte više>>
E-commerce
E-trgovina (bazirana na Business-to-Business/B2B ili Business-to-Customer/B2C modelu) predstavlja automatizovanu razmjenu informacija, usluga i proizvoda putem interneta između različitih organizacija, kompanija ili krajnjih korisnika. Takav oblik trgovine je najprofitabilniji oblik trgovanja. Razlog tome su jednostavnost i niski troškovi, nema potrebe za zakupom poslovnog prostora, proširuje zemljopisni doseg tržišta, pruža dostupnost u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu, nikad nije zatvorena i uz sve to ostvaruje profit uz niže komunikacijske troškove.

saznajte više>>
Custom
Često u organizacijama postoje specifične potrebe koje je nemoguće ili neisplativo rješavati komercijalnim softverom, bilo zbog uske specifičnosti ili heterogenosti sistema. Razvoj ciljanih rješenja često je jedina opcija u takvim situacijama. Primjeri ovakvih rješenja su konektori za povezivanje i prikaz podataka iz raznih izvora, interne poslovne aplikacije (npr. za očitavanje linijskih kôdova) i javni web-siteovi, koji su naravno specifični za svakog pojedinog naručioca.

saznajte više>>
Modeliranje procesa
Jedan od najtežih zadataka IT odjela u enterprise organizacijama je povezivanje različitih segmenata informacionih tehnologija (mreže, aplikacija, baza podataka) s poslovnim ciljevima, procesima i zahtjevima. Dobar alat za modeliranje, koji omogućava modeliranje poslovnih procesa i podataka i projektiranje odgovarajućih softverskih sistema uz sudjelovanje svih zainteresovanih strana (od poslovnih analitičara do programera) je od nemjerljive koristi. Ušteda u vremenu i troškovima je velika.
RFID / WIFI rješenja
Praćenje toka robe bilo koje vrste unutar i izvan skladišta, djelotvorno obavljanje inventure, prikupljanje i obrada informacija o artiklima ili opremi i personalizovano informisanje sudionika konferencije samo su neke od primjena RFID tehnologije, linijskog kôda 21. vijeka.
Rješenja za centralizovanu pohranu podataka
Danas vise ne postoji aplikacija koja na neki način ne koristi neku bazu podataka. Količina informacija koje se gomilaju u preduzećima postaje više opterećenje nego korist. Stoga je neophodno posjedovati stabilnu centralnu bazu podataka sa koje se može doseći svaka informacija koja u datom trenutku može biti od odlučujuće važnosti.
Rješenja za mobilizaciju aplikacija (pristup podacima s mobilnih uređaja)
Ovo rješenje omogućava da se podacima pristupi i da ih se koristi sa svakog mjesta, u svako vrijeme i na svaki raspoloživ način. Mobilna rješenja omogućuju svim granama privrede poboljšanje produktivnosti, smanjenje administracije i smanjenje operativnih troškova djelatnika na terenu.